Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагаатай танилцав

Отгонтэнгэр их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн 3 дугаар курсын оюутнууд дадлага хичээлийн сэдэвтэй холбогдуулан 2022 оны 4 дүгээр сарын 8-ны өдөр Үндсэн хуулийн цэцийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалттай танилцлаа. Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын референт Б.Баяржаргал оюутнуудад Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай товч танилцуулж, мэдээлэл өглөө.