• Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан боллоо

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц 2023 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1, 29.1.2 дахь заалт, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102.1, Авлигын эсрэг хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 21.2 дахь хэсгийн зарим заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлэлээ.

 • Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан болно

  Нэр бүхий иргэн Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж Улсын Их Хурлаас 2021 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1, 29.1.2 дахь заалт, Авлигын эсрэг хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1, 21.2, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1, Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 102 дугаар зүйлийн 102.1 дэх хэсгийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэхийг тогтоолгохоор мэдээлэл ирүүлсэн билээ. Цэц уг мэдээллийг хянан хэлэлцэх дунд суудлын хуралдааныхаа товыг зарлаад байна.

 • Үндсэн хуулийн цэц Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн зарим заалтад холбогдох маргааныг хянан хэлэлцлээ

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 13 дугаар зүйлийн 13.5, 13.10, 13.11 дэх хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцээд уг асуудлаар магадлал гаргалаа.

 • Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн холбогдох заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэнэ

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 2023 оны зургаадугаар сарын 30-ны өдөр хийхээр товлоод байна.

  Хуралдаанаар Банкин дахь мөнгөн хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1, 13 дугаар зүйлийн 13.5, 13.10, 13.11 дэх хэсэг нь Үндсэн хуулийн зарим заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэнэ.

 • Үндсэн хууль зөрчсөн байна гэсэн дүгнэлтийг Цэц гаргав

  Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны зургаадугаар сарын 16-ны өдрийн дунд суудлын хуралдаанаар 2021 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Онцгой албан татварын тухай хуулийн зарим заалтууд Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцэв.

 • Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааны товыг шинэчилж тогтоов

  Онцгой албан татварын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг 2023 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөр 9.30 цагаас хийхээр товлоод байсныг Монгол Улсын Их Хурлын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хүсэлтийн дагуу хойшлууллаа.

 • Үндсэн хуулийн цэц маргааныг эцэслэн шийдвэрлэв

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 6 дугаар сарын 09-ний өдрийн Их суудлын хуралдаанаар Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг эцэслэн шийдвэрлэлээ.

 • Онцгой албан татварын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцэнэ

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц нэр бүхий иргэдийн гаргасан мэдээллийн дагуу Онцгой албан татварын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.5, 5 дугаар зүйлийн 5.1.6, 6 дугаар зүйлийн 6.1.10 дахь заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх асуудлаар маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэсэн билээ.

  Уг маргааныг хянан хэлэлцэх Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг хийхээр товлоод байна.

 • Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэнэ

  Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг эцэслэн шийдвэрлэх Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдааныг товлоод байна.

 • Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн заалт Үндсэн хууль зөрчсөн болохыг тогтоов

  Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2023 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн Дунд суудлын хуралдаанаар Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн зарим заалт Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан хэлэлцлээ.