ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ХУУЛЬЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ЗААЛТЫГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭВ

ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН Хуульчийн эрх зүйн байдлын

тухай хуулийн ЗААЛТЫГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭВ.

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зарим зүйл заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан шийдвэрлэх Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдаан 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр болов.

Тус хуралдаанаар Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалтад ““хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа” гэж шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх, эсхүл шүүхэд бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалж шүүн таслах ажиллагаанд оролцох болон бусдад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхийг; хэмээн тодорхойлсон нь “мэргэжлээрээ ажиллах” гэсэн ойлголтыг “хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа” гэх ойлголтоор хэт явцууруулан хуульчилж хууль зүйн салбарт мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа иргэдийн эрхийг хязгаарлаж улмаар Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2, Арван зургадугаар зүйлийн 4, Тавин нэгдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсгийн холбогдох заалтыг зөрчсөн гэж үзэн 06 дугаар дүгнэлт гаргалаа.

Харин Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.6 дахь хэсэг мөн Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5 дахь хэсэг Үндсэн хууль зөрчөөгүй байна гэж шийдвэрлэжээ.

Үндсэн хуулийн цэцийн хэвлэлийн төлөөлөгч

МУҮХЦ-ИЙН ДУНД СУУДЛЫН ХУРАЛДААН БОЛНО

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДУНД СУУДЛЫН

ХУРАЛДААН БОЛНО

Нэр бүхий иргэдээс Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцэд хандаж 2012 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдөр батлагдсан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, 2013 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдөр батлагдсан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн зарим зүйл, заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэхийг тогтоолгохоор мэдээлэл, өргөдөл ирүүлсэн.

Эдгээр мэдээлэл, өргөдлийн гол агуулга нь 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс дагаж мөрдөгдсөн Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.3-т заасан “хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа” гэж шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх, эсхүл шүүхэд бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалж шүүн таслах ажиллагаанд оролцох болон бусдад хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхийг, мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д “Энэ хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан Хуульчийн мэргэжлийн дадлага гэдэгт дараах ажил, албан тушаал хамаарна:”, 11.1.3-т “төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжийн хуулийн зөвлөх, хуулийн асуудал хариуцсан ажилтан”, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.6-д заасан “Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн үндсэн дээр хуульч нь өмгөөлөгч, прокурор, шүүгчээр ажиллана.” гэсэн заалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Тавин нэгдүгээр зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан “…Хууль зүйн дээд боловсролтой, гурваас доошгүй жил мэргэжлээрээ ажилласан… иргэнийг бусад шүүхийн шүүгчээр томилж болно.” гэсэн заалтыг зөрчиж байна гэжээ.

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуультай холбогдуулан өргөдөл гаргасан иргэд энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5-д “Хуульч сонгон шалгаруулах тухай хуульд заасны дагуу мэргэжлээрээ ажилласан хугацааг Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9.1-д заасан мэргэжлийн дадлага хийсэн хугацаанд оруулан тооцно.” гэж заасан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2, Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 1, Арван есдүгээр зүйлийн 1, Арван зургадугаар зүйлийн 4, Тавин нэгдүгээр зүйлийн 3-т заасныг тус тус зөрчсөн гэж үзсэн.

Уг маргааныг хянан шийдвэрлэх Цэцийн дунд суудлын хуралдаан 2014 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09:30 цагаас Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй болно.

 

2014.10.15

“Үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдлийн асуудлаархи Дэлхийн Бага хурал”-ын 3 дугаар Их хуралд оролцов

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, академич Ж.Амарсанаа “Үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдлийн асуудлаархи Дэлхийн Бага хурал”-ын 3 дугаар Их хуралд оролцов.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, академич Ж.Амарсанаа тэргүүтэй төлөөлөгчид 2014 оны 9 дүгээр сарын 28-наас 10 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Сөүл хотноо болсон “Үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдлийн асуудлаархи Дэлхийн Бага хурал”-ын 3 дугаар Их хуралд оролцов. Дэлхийн 92 орны Үндсэн хуулийн шүүхийн Ерөнхийлөгч, Дээд шүүхийн Тэргүүн шүүгч, шүүгчид, олон улсын нэр хүндтэй байгууллагын төлөөлөгчид зэрэг нийт 311 хүн оролцсон энэхүү Их хурлыг Европын Зөвлөлийн Венецийн комисс, БНСУ-ын Үндсэн хуулийн шүүх хамтран “Үндсэн хуулийн шүүх ба нийгмийн интеграцчлал” сэдвийн дор зохион байгууллаа.

Үндсэн хуулийн цэцийн төлөөлөгчид Үндсэн хуулийн шүүх, түүнтэй адилтгах байгууллагын Азийн нийгэмлэгийн салбар хурлын үйл ажиллагаанд оролцов. Их хурлын үеэр БНСУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн Ерөнхийлөгч ноён Парк, Хан–Чулын тавьсан Азийн хүний эрхийн комисс байгуулах тухай саналыг Монгол Улсын Үнэдсэн хуулийн цэц дэмжиж байгаагаа илэрхийлэв.

Үндсэн хуулийн цэцийн дарга БНСУ-ын Үндсэн хуулийн шүүхийн дэргэдэх Үндсэн хуулийн судалгааны хүрээлэнгийн Ерөнхийлөгч ноён Ким Мүн-Хуньтай уулзаж, энэ оны 11 дүгээр сард тус хүрээлэнгээс зохион байгуулах сургалтанд Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын ажилтнуудыг оролцуулахаар тохиролцов. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, академич Ж.Амарсанаа 9 дүгээр сарын 29-ний өдөр Солонгосын KBS телевиз болон “The Hankyoreh” сонинд уригдан Монгол Улсын шүүхийн тогтолцоо, Үндсэн хуулийн цэц, түүний шийдвэрийн талаар дэлгэрэнгүй ярилцлага өгөв.

"Үндсэн хуулийн шүүхүүдийн Дэлхийн Бага хурал”-ын 3 дугаар Их хурлын үеэр Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, академич Ж.Амарсанаа ОХУ, Словак, Тайланд, Норвег, Турк, Украйн, Армен, Киргиз, Молдав, Бангладеш зэрэг орны Үндсэн хуулийн шүүхийн Ерөнхийлөгч, Дээд шүүхийн Тэргүүн шүүгчтэй уулзаж, зарим орны Үндсэн хуулийн шүүхтэй хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулахаар тохиролцов.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, академич Ж.Амарсанаа 3 дугаар их хуралд оролцогчдод зориулан БНСУ-ын Ерөнхий сайд эрхэмсэг ноён Чунг Хонгвоны барьсан хүлээн авалт дээр хуралд оролцогчдыг төлөөлөн үг хэлсэн байна.

Үндсэн хуулийн цэцийн Хэвлэл мэдээллийн алба

7 дахь удаагаа мод тарилаа

“Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг тохиолдуулан

Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын албан хаагчид

7 дахь удаагаа мод тарилаа

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 63 тоот зарлигаар жил бүрийн тав, аравдугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гаригийг “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр” болгон зарласан билээ.

Энэхүү өдрийг тохиолдуулан байгалиа нөхөн сэргээх, хамгаалах зорилгоор Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүд болон Тамгын газрын албан хаагчид жил бүр мод тарьдаг бөгөөд энэ удаад Үндсэн хуулийн цэцийн хашаанд нийт 34 ширхэг чацарганы мод тарилаа.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэц “Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр”-ийг долоо дахь удаагаа уламжлал болгон тэмдэглэж байна.

Хуудас 11-с 1