ИРГЭН ТА

АЛИВАА ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
ИРГЭН ТАНЫ ҮНДСЭН ХУУЛЬД ЗААСАН ЭРХИЙГ
ЗӨРЧИЖ БАЙНА ГЭЖ ҮЗВЭЛ

ҮНДСЭН ХУУЛЬ ЗӨРЧСӨН ЭСЭХИЙГ ХЯНУУЛАХААР

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦЭД ХАНДАХ ЭРХТЭЙ.

Members seat BG

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ НЬ

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЗААЛТЫГ

ЗӨРЧСӨН ТУХАЙ

ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЭРХТЭЙ

БАЙГУУЛЛАГА

BG Main hall

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ НЬ

ҮНДСЭН ХУУЛИЙН БИЕЛЭЛТЭД

ДЭЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ БАЙГУУЛЛАГА

ҮНДСЭН ХУУЛИЙГ

ЧАНДЛАН САХИУЛАХ БАТАЛГАА

Иргэдийн өргөдөл, мэдээлэл, гомдлыг шуудангаар хүлээн авна

Манай улсад шинэ коронавирус /COVID-19/-ийн халдвар бүртгэгдсэнтэй холбогдуулан иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах, болзошгүй бусад эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх […]

Үндсэн хуулийн цэцийн дунд суудлын хуралдааныг хойшлууллаа

         Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 1 дүгээр сарын 26-ны өдөр баталсан “Шинэ коронавирусын эрсдэлээс урьдчилан […]

Гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх хугацааны асуудлыг хүний эрхийн үүднээс авч үзэх нь

Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан Г.Халиунаа, Эрдэм шинжилгээний ажилтан Б.Ариунжаргал Түлхүүр үг: Эрүүгийн хууль, гэмт хэргийг хөөн […]