“Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэргийн үед Үндсэн хуулийн цэцийн дунд, их суудлын хуралдаанд маргагч талуудыг оролцуулах түр журам” /2021-09-06/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн үед Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг хангах түр журам”
/2020.11.19/