Холбоо барих

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Зайсангийн гудамж, Үндсэн хуулийн цэц,

Улаанбаатар 17024, Монгол Улс

Утас: 

  • Цэцийн даргын туслах: 62263761
  • Захиргаа, нийтлэг үйлчилгээний газар: 62260082
  • Хууль зүйн үйлчилгээний газар: 62264588
  • Гадаад харилцаа: 62267641
  • Судалгааны төв: 62267638, 62264623
  • Цэцийн хуралдааны нарийн бичгийн дарга: 62264623, шинжээч нар: 62264886
  • Бичиг хэрэг: 62267640
  • Харуул: 62264546

Факс: +976-62262130

Цахим шуудан: info@conscourt.gov.mn, court@mongol.net,