Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн бүрэлдэхүүн

ГУНГААГИЙН БАЯСГАЛАН

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ДАРГА

 ЖУУЖААГИЙН ЭРДЭНЭБУЛГАН

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

ДАШБАЛБАРЫН ГАНГАБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

 ЛУВСАНДОРЖИЙН ӨЛЗИЙСАЙХАН

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

ОДОНХҮҮГИЙН МӨНХСАЙХАН

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

ЭРДЭНЭЭГИЙН ЭНХТУЯА 

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

ЦЭДЭВИЙН ЦОЛМОН

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

 БЯМБАДОРЖИЙН БОЛДБААТАР

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН

РАГЧААГИЙН БАТРАГЧАА  

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ГИШҮҮН