Холбоо барих

Хаяг: Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Зайсангийн гудамж, Үндсэн хуулийн цэц,

Улаанбаатар 17024, Монгол Улс

Утас: 

  • Цэцийн даргын туслах: 260109
  • Захиргаа, нийтлэг үйлчилгээний газар: 260011
  • Хууль зүйн үйлчилгээний газар: 267111
  • Гадаад харилцаа: 267174
  • Судалгааны төв: 267136
  • Цэцийн хуралдааны нарийн бичгийн дарга: 267113, шинжээч нар: 267114, 267115
  • Санхүү, хүний нөөц: 260104
  • Бичиг хэрэг: 267140
  • Харуул: 264547

Факс: +976-77007164

Цахим шуудан: info@conscourt.gov.mn, court@mongol.net,