Хуралдааныг хойшлууллаа

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 33.4 дүгээр зүйлийн 1.3 дахь заалт болон 34.17 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг дахин хянан эцэслэн шийдвэрлэх Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдааныг хойшлуулж, товыг жич зарлахаар шийдвэрлэсэн байна.  

Uncategorized