Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдаан болно

       Хуульд заасан үндэслэлийн дагуу хойшлуулсан Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 33.4 дүгээр зүйлийн 1.3 дахь заалт болон 34.17 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэг Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг дахин хянаж, эцэслэн шийдвэрлэх Үндсэн хуулийн цэцийн их суудлын хуралдааныг 2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр 9.30 цагаас Цэцийн хуралдааны танхимд хийхээр товлолоо.