Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа болов.

Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаа 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр болов.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын  төрийн жинхэнэ албан хаагчийн сул орон тоонд Төрийн албаны зөвлөлийн төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүртгэлээс Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн Тамгын газрын мэргэжилтний албан тушаалд албан хаагчийг томилон тангараг өргүүлэв.

gariin useg

Uncategorized